• مشاور، طراح و مجری اعلام و اطفاء حریق گاز FM 200 مخصوص اتاق های سرور
 • مشاور ، طراح و مجری سیستمهای اعلام و اطفاء حریق انبارها
 • مشاور، طراح و مجری سیستمهای حفاظت پیرامونی و حفاظت از حریق بنادر کشتیرانی و اسکله های نفتی
 • مشاور، طراح و مجری مورد تائید سازمان آتش نشانی برج ها و هتل های تهران
 • مشاور، طراح و مجری اعلام و اطفاء حریق گاز FM 200 مخصوص اتاق های سرور

  مجری پروژه اطفاء حریق گاز FM 200 مخصوص اتاق های سرور

  مشاور، طراح و مجری اعلام و اطفاء حریق گاز FM 200 مخصوص اتاق های سرور
 • مشاور ، طراح و مجری سیستمهای اعلام و اطفاء حریق انبارها

  مشاور ، طراح و مجری سیستمهای حفاظت از حریق انبارها

  مشاور ، طراح و مجری سیستمهای اعلام و اطفاء حریق انبارها
 • مشاور، طراح و مجری سیستمهای حفاظت پیرامونی و حفاظت از حریق بنادر کشتیرانی و اسکله های نفتی

  بنادر

  مشاور، طراح و مجری سیستمهای حفاظت پیرامونی و حفاظت از حریق بنادر کشتیرانی و اسکله های نفتی
 • مشاور، طراح و مجری مورد تائید سازمان آتش نشانی برج ها و هتل های تهران

  برج و هتل

  مشاور، طراح و مجری مورد تائید سازمان آتش نشانی برج ها و هتل های تهران

  زمینه فعالیت ها  


  محصولات  


 مقالات 


 آخرین اخبار 

دلایل انتخاب بست آلارم


 تقدیرنامه ها / تندیس ها


 استانداردها و تاییدیه ها 


 برند ها 


 نمایندگی ها