آژیراعلام حریق متعارف

آژیرفلاشر متعارف

کارکرد آن و طریقه فعال شده آن مانند آژیرها است با این تفاوت که این وسیله شنیداری و دیداری است.


محصولات مشابه