شستی اعلام حریق متعارف

 

درصورت مشاهده آتش سوزی ، شخص میتواند با با فشردن این شستی ها آلارم تحریک سیستم را به مرکز کنترل اعلام حریق ارسال نماید. و حداکثر 3 ثانیه پس از فشردن شستی، آژیرها یا زنگ های اعلام حریق در منطقه مورد نظر به صدا درخواهند آمد.


محصولات مشابه