دتکتوردودی اعلام حریق متعارف

دتکتور دودی متعارف

این نوع دتکتورها نسبت به دود حساس هستند و بر اثر دود حاصل از آتش یا جرقه تحریک میشوند.


محصولات مشابه