همایش اتحادیه برق و الکترونیک

اهدا تقدیرنامه و تندیس به مدیرعامل شرکت بست آلارممحمدحسین صالحی تجریشی پدر خانواده آریاکوپلینگ

بست آلارم افتخار دوستی و همکاری طولانی مدت با زنده یاد محمدحسین صالحی تجریشی پدر خانواده آریاکوپلینگ در صنف تجهیزات آتش نشانی را داشته است.