شرایط اخذ نمایندگی شرکت بست آلارم


نمایده به عنوان واسطه بین شرکت و مشتریان وظیفه تبلیغ فروش و پشتیبانی را به عهده دارد

مزایای نمایندگی

+ دارا بودن حداقل 3 سال سابقه در زمینه سیستم های حفاظتی

+ عاملیت فروش می بایست حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشد

+ شرکت ثبت شده

+ پروانه کسب

+ عضویت در اتحادیه سیستم های حفاظتی یا الکترونیکی

+ وجود حداقل 6 پرسش و ترجیحا دارای لیست بیمه

+ داشتن سرمایه مناست و امکانات لازم جهت راه اندازی نمایندگی ودارای ضمانت نامه جهت اعتبارشرایط اخذ نمایندگی با عاملیت فروش

+ دارا بودن حداقل 3 سال سابقه در زمینه سیستم های حفاظتی

+ عاملیت فروش می بایست حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشد

+ شرکت ثبت شده

+ پروانه کسب

+ عضویت در اتحادیه سیستم های حفاظتی یا الکترونیکی

+ وجود حداقل 6 پرسش و ترجیحا دارای لیست بیمه

+ داشتن سرمایه مناست و امکانات لازم جهت راه اندازی نمایندگی ودارای ضمانت نامه جهت اعتبار


فرم اعطای نمایندگی

تعداد پرسنل


سایراطلاعت حساب بانکی که توسط آن با این سازمان می خواهید کار کنید
مدارک شخصی یا شرکتی را به صورت فایل فشرده آپلود نمایید