نرم افزار محاسبات هیدرولیکی-اتواسپرینکلر

 

نرم افزار اتواسپرینک

 

  • رسم نقشه­ های بسیار دقیق و مطابق با واقعیت (قایل پرینت یا پلات(
  • امکان وارد کردن و خروجی دادن فایل­های DWG
  • امکان انجام محاسبات هیدرولیکی بدون اتمام کشیدن نقشه یا حتی سیستم و بدون الزام به اضافه نمودن اتصالات
  • طراحی تمامی سیستم­های اسپرینکلر با نقشه­های دوبعدی و سه بعدی و به طور همزمان و خودکار
  • انجام محاسبات هیدرولیکی به طور همزمان با کشیدن نقشه
  • گزارش محاسبات هیدرولیکی طبق فرمت NFPA
  • قابلیت رسم خودکار انواع سیستم اسپرینکلر
  • تبدیل المان­ها به صورت نشانه­ ها به ستون، خطوط به لوله و بلاک های دایره به اسپرینکلر و
  • ایجاد تفاوت در رنگ لوله­ ها متناسب با دبی که باعث درک بهتر ظاهری از نقشه و شرایط هیدرولیکی می­ شود.
  • تهیه مدل­ های ساختمانی سه­بعدی شامل اجزای سازه­ای و المان­های مکانیکی