تجهیزات ضدانفجار

 

تجهیزات ضد انفجار و مقاوم

بر اساس استانداردهای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها ضروریست تجهیزات برای شرایط کاری سخت تامین گردد.

به دلایل شرایط سخت کاری در کاربردهایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، دریانوردی و سایر صنایع، استفاده از تجهیزات مقاوم در این شرایط اجتناب ناپذیر می باشد.
طیف وسیعی از تجهیزات این شرکت تکمیل کننده طرح های ایمنی تحت نظارت پانل های کنترلی است که ایمنی لازم را در مناطق پرخطر به ارمغان می آورند. لذا تأمین ایمنی، در کاربردهای زیر دست یافتنی خواهد بود:
مناطق با خطر بالای انفجار یا اشتعال
فضاهای آلوده به مواد شیمیایی و غبار
مناطق با دمای کاری بسیار بالا یا پایین