اطفاء حریق گازی(FM200)

 

 

سیستم اطفای حریق گازی FM200 ، یکی از سیستم های اطفای حریق اتوماتیک، سیستم FM200 می باشد. سیستم اطفای حریق گاز   FM200 بدلیل سازگار بودن با محیط زیست بهترین عامل شیمیایی جایگزین هالون ها می باشد. گازهای خانواده هالون پس از آزاد شدن در محیط به دلیل مقاومت بالا وارد لایه های بالایی جو شده و اشعه فرابنفش را جذب و در واکنش های شیمیایی شرکت می کنند، همین امر سبب از بین رفتن لایه ازون می شود.

گاز HFC227ea با برند تجاری FM200 از گازهای کربن، فلوئور و هیدروژن تشکیل شده که بدون رنگ، بدون بو و غیر هادی است. گاز FM200 یک سیستم اطفای حریق بدون نیاز به آب می باشد. این گاز با مهار واکنش شیمیایی، مواد قابل احتراق و اکسیژن در عرض 10 ثانیه حریق را سرکوب می کند. سیستم اطفای حریق گاز FM200 به دلیل غیر سمی بودن کاملاً با محیط زیست سازگار است. در مکان هایی که سیستم های آتش نشانی (سیستم های اعلام و اطفاء حریق) در آنها به درستی تعبیه و اجرا شده باشد، هیچگونه خطری برای ساکنین نخواهد داشت. این ماده به عنوان عامل ایمن و کارآمد برای سرکوب حریق کلاس A (مواد جامد) و کلاس B (مایعات قابل اشتعال) استفاده می شود.