پالایشگاه نفت پارس ، دفتر مرکزی

  • پالایشگاه نفت پارس ، دفتر مرکزی


  • اعلام حريق