Best Alarm

طرح حمایت از حامیان گروه بست آلارم


با خرید از یک گروه برند محصولات بست آلارم به میزان ۱۰ درصد تخفیف کالایی به شرح زیراز همان دسته برند بهرمند خواهید شد.


ردیف نام برند بازه قیمت (ريال) درصد تخفیف کالایی
1 ئذدئ 8768 12

اگر طی سه ماه (تقویمی)، هرماه نسبت به ماه قبل افزایش در مبلغ خرید صورت گیرد، اولین فاکتور در ماه چهارم شامل 10 درصد تخفیف کالایی و در صورتی که ماه چهارم به ماه سوم نیز افزایش مبلغ خرید صورت گیرد، اولین فاکتور ماه پنجم نیز شامل 10 درصد تخفیف کالایی خواهد شد. این روند در ماه های بعد به همین صورت ادامه خواهد داشت. فاکتورهای مشمول تخفیف تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشند

جهت مدیران عامل، مدیران فروش و کارشناسان فروش : به مناسبت روز تولدتان به یکی از فاکتورهای شما تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از ۷ روز قبل و ۷ روز بعد از تولدتان ۱۰ درصد مبلغ فاکتور، تخفیف کالایی به انتخاب شما تعلق می گیرد

جهت مدیران عامل، مدیران فروش و کارشناسان فروش : به مناسبت سالگرد ازدواجتان، به یکی از فاکتورهای شما تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال، از ۷ روز قبل و ۷ روز بعد ۱۰ درصد مبلغ فاکتور، تخفیف کالایی به انتخاب شما تعلق می گیرد

جهت مدیران عامل، مدیران فروش و کارشناسان فروش : به مناسبت سالروز آخرین فارغ التحصیلی شما در هرکدام از مقاطع تحصیلی(فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری) به یکی از فاکتورهای شما تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال، از ۱۵ روز قبل و ۱۵ روز بعد، 10 درصد مبلغ فاکتور، تخفیف کالایی به انتخاب شما تعلق می گیرد

همکاران گرامی که صاحب فرزند شده اید، تا ۳۰ روز بعد از تولد فرزند خود ، از 10 درصد تخفیف کالایی به انتخاب خود روی یکی از فاکتورهایتان تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بهرمند شوید

در صورتی که محصولی را از شرکت خریداری نموده و عکس نصب شده آن را ارسال نمایید، در خرید بعد خود تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از ۱۰ درصد تخفیف کالایی بهرمند شوید.این بسته از تاریخ ابلاغ (95/10/1) به مدت چهار ماه قابل اجرا می باشد .
ارسال تصویر کالای نصب شده برای یکبار فقط از هر رسته می باشد.

درصورتی که هریک از مشتریان محترم، معرف فرد جدید در سیستم جهت خرید از گروه بست آلارم باشند و خرید صورت گیرد،10 درصد از مبلغ اولین خرید مشتری معرفی شده ، به معرفی کننده در صورت خرید به همان میزان، تخفیف کالایی تعلق میگیرد.سقف فاکتور مشمول تخفیف،۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد

 به مناسبت سالروز تولد موسس گروه بست آلارم ، بر روی فاکتورهای شما تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۴ درصد تخفیف ريالی یا ۸ درصد تخفیف کالایی به انتخاب شما منظور می گردد

به مناسبت سالروز تاسیس گروه بست آلارم به تاریخ یکم شهریور ماه، بروی فاکتورهایتان تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۴ درصد تخفیف ريالی یا ۸ درصد تخفیف کالایی به انتخاب شما منظور می گردد

برای کالاهای جدید که وارد سیستم فروش گروه بست آلارم می شوند ، چنانچه در خرید آن پیشرو باشید ۱۰ درصد مبلغ کالای جدید خریداری شده تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال ، به شما تخفیف کالایی تعلق خواهد گرفت. کالا تا یک ماه بعد از ورود به انبار ، جدید شناخته میشود که به همه مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد

نصابان محترمی که کارت نصاب اتحادیه الکترونیک و الکتروتکنیک تهران داشته باشند می توانند روی شش فاکتور اول خود تا سقف هر فاکتور ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از ۱۰ درصد تخفیف کالایی بهرمند شوند

به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی به فاکتورهای شما از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال میزان ۱۰ درصد تخفیف کالایی تعلق می گیرد

چنانچه محصولات شرکت بست آلارم را جهت استفاده و نصب در اماکن مذهبی و خیریه خریداری کرده و عکس نصب شده آن را ارسال نمایید، به میزان ۱۰ درصد ارزش فاکتور نصب شده تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مشمول تخفیف کالایی خواهد شد

چنانچه محصولات شرکت بست آلارم را از طریق وب سایت شرکت ثبت سفارش بگذارید، به میزان 10 درصد به انتخاب مشتری تخفیف کالایی قرار می گیرد.

تا سه ماه پس از ثبت نام در کلاس های آموزشی گروه بست آلارم به اولین فاکتور به میزان حداکثر ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 10 درصد تخفیف کالایی در نظر گرفته می شود.

اشخاصی که عضو کانال تلگرام و وب سایت شرکت می باشند می توانند بر روی فاکتورهای بالای سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 1% تخفیف بگیرند.