دارای ساختار ماژولار دارای 1یا 2 لوپ 128 آدرس در هر لوپ دارای حافظه داخلی قابل اتصال به شبکه

There are no products