راه بند ستونی گزینه ای مناسب جهت ورودی مکان های امنیتی و انسداد مسیر دارای فوندانسیون بسیار مستحکم در برابر برخورد وسایل نقلیه دارای مکانیزم محرک هیدورلیکی متوسط زمان بالا آمدن 7 ثانیه و متوسط زمان پایین امدن 4 ثانیه می باشد

There are no products