راه بند بازویی مناسب برای ورودی ها تا عرض 6 متر با تردد بالا قابلیت نصب لبه امنیتی بر روی بازو برای معکوس شدن سریع حرکت در موارد برخورد بازو با مانع طراحی منحصر بفرد موتور و گیربکس برای عملکرد مناسب راهبند در ترددهای بالا

There are no products